Villkor

På den här webbplatsen kan du inhämta information om omega 3 tillskott. Vi som driver webbplatsen gör vårt yttersta för att säkerställa att informationen är korrekt men vi garanterar inte att den är korrekt. Vi sysslar ej heller med mecicinsk rådgivning. Du använder webbplatsen och agerar i enlighet med dess information på egen risk.

På den här webbplatsen kan du kommenterar nyheter. Vi förbehåller oss rätten att publicera och ta bort dina kommentarer efter vårt eget godtycke.

På den här webbplatsen förekommer länkar till utomstående webbplatser som ej opererar under dessa villkor. Vi föreslår att du granskar villkoren hos alla utomstånde webbplatser innan du använder dem.