Olika omega 3-tillskott är inte likvärdiga

En ny studie sponsrad av fiskoljetillverkaren Nordic Naturals påvisar att effekten av omega 3 skiljer sig beroende på vilket specifikt tillskott som används i enlighet med anvisning på etiketten. I studien så fick 35 friska vuxna deltagare ta den på etiketten rekommenderade dosen omega 3 i form av antingen koncentrerad triglycerid, etylester, ej koncentrerad triglycerid (lax), eller fosfolopid (krillolja). Samtliga deltagare fick testa samtliga tillskott i slumpvis ordning. Testperiodens längd var 4 veckor per tillskott. Varje testperiod följdes av 4 veckor utan tillskott. Man undersökte hur mycket mängden omega 3 i blodet ökade samt vissa riskfaktorer för hjärt och kärl-sjukdomar. Koncentrerad triglycerid var bäst följt av etylester, ej koncentrerad triglycerid och slutligen krillolja.

Det man kan fråga sig är ju huruvida det var tillskottet eller dosen som var avgörande.

Maggie Laidlaw, Carla A Cockerline and William J Rowe. A randomized clinical trial to determine the efficacy of manufacturers’ recommended doses of omega-3 fatty acids from different sources in facilitating cardiovascular disease risk reduction. Lipids in Health and Disease 2014, 13:99.