Mer omega 3 bra för barn med ADHD

I en ny studie på 53 barn med diagnosticerad ADHD så fann man ett samband mellan DHA och EPA och förbättrad uppmärksamhet och beteende. Studien pågick i 12 månader och alla deltagarna fick testa 3 olika supplementering periodvis. Fiskolja med hög halt DHA, fiskolja med hög halt EPA och linolsyra (omega 3 föregångare till EPA och DHA). Man såg ingen skillnad mellan perioderna men däremot fann man starkt samband mellan högre blodnivåer av EPA och DHA och positivt beteende.

Catherine M. Milte, Natalie Parletta, Jonathan D. Buckley, Alison M. Coates, Ross M. Young, Peter R. C. Howe. Increased Erythrocyte Eicosapentaenoic Acid and Docosahexaenoic Acid Are Associated With Improved Attention and Behavior in Children With ADHD in a Randomized Controlled Three-Way Crossover Trial. Journal of Attention Disorders November 8, 2013.