EPA men inte DHA hjälper mot depression

En ny meta-analys av studier på omega 3 och depression visar att EPA men inte DHA hjälper mot depression. I analysen beaktade man 241 studier varav 28 mötte de kriterer man uppställt: randomiserade, placebo kontrollerade, klargjord omega3-sammansättning, samt klargjord statistik över deltagarnas depression enligt vedertagna mått.

Man fann att enbart DHA hade ingen effekt mot depression medan rent EPA och omega 3 med över 50% EPA hade tydlig effekt. Enligt analysens upphovsman Martins så är DHA mera en strukturell fettsyra medan EPA är mera åt det hormonella hållet.

Martins JG. EPA but not DHA appears to be responsible for the efficacy of omega-3 long chain polyunsaturated fatty acid supplementation in depression: evidence from a meta-analysis of randomized controlled trials. J Am Coll Nutr. 2009 Oct;28(5):525-42.