EPA mer muskeluppbyggande än DHA

I en relativt ny studie in vitro (på isolerade muskelceller från möss) så visar forskare att EPA har större effekt än DHA på proteinuppbyggnad och proteinnedbrytning. Man kontrollerade effekten av DHA och EPA kombinerat med aminosyran leucin på följande signalmolekyler: p70s6k, FOXO3a , Akt, mTOR, 4EBP1 och rps6. Man kollade också på proteinsyntes och proteinnedbrytning. Både EPA och DHA ökade proteinsyntesen jämfört med kontroll men ökningen var större för EPA. Däremot var det endast EPA som minskade muskelnedbrytningen jämfört med kontroll. Både EPA och DHA aktiverade p70s6k men endast EPA aktiverade FOXO3a. Ingen effekt sågs på övriga av de ovan listade signalmolekylerna.

Studien visar att fiskoljor med hög halt EPA potentiellt kan vara det bästa alternativt för muskeluppbyggnad vilket går emot den vanliga uppfattningen att det är DHA som är det väsentliga i fiskoljan.

Kamolrat T, Gray SR. The effect of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid on protein synthesis and breakdown in murine C2C12 myotubes. Biochem Biophys Res Commun. 2013 Mar 22;432(4):593-8.