Nivåer av omega 3 i blodet kopplade till kognition och beteende bland skolbarn

I en nylig brittisk studie utförd på 493 skolbarn i åldrarna 7-9 år,så fann man att lägre nivåer av DHA i blodet var associerade med sämre läsförmåga och sämre arbetsminne. Lägre nivåer av DHA var också associerade med mer motsträvigt och känslomässigt instabilt beteende baserat på föräldrarnas rapportering.

Deltagarna i studien var friska barn utan ”speciella utbildningsbehov” som presterat under medel i läsförmåga på nationellt test vid 7 års ålder. Blodserumnivåerna av långa omega 3 kedjor (EPA och DHA) fastställdes med ett enkelt stick i fingret och analys av bloddroppen med gas-vätska kromatografi. Den genomsnittsliga koncentrationen av de långa omega 3 kedjorna bland deltagarna var 2.46% med betydligt större variation i DHA än EPA. Bland vuxna så räknas nivåer under 4% som en allvarlig kardiovaskulär riskfaktor och nivåer mellan 8 och 12% anses optimala. Barnen i studien hade alltså extremt låg snittnivå.

Montgomery P, Burton JR, Sewell RP, Spreckelsen TF, Richardson AJ (2013) Low Blood Long Chain Omega-3 Fatty Acids in UK Children Are Associated with Poor Cognitive Performance and Behavior: A Cross-Sectional Analysis from the DOLAB Study. PLoS ONE 8(6): e66697. doi:10.1371/journal.pone.0066697.