Den kognitiva effekten av omega 3 under spädbarnstiden visar sig senare i barnets utveckling

En nyligen publicerad studie visar att effekten av att supplementera med DHA och arakidonsyra under spädbarnstiden (0-1 år) yttrar sig långt senare vad gäller kognitiv förmåga. Barns kognitiva utveckling börjar ta ordentlig fart någonstans mellan 2 och 3 år. Därför har de flesta studier inte visat några skillnader vid 18 månaders ålder. I denna studie så testade man barnen var sjätte månad mellan 18 månaders och 6 års ålder.

Inte heller denna gång såg man någon skillnad vid 18 månaders ålder. Mellan 3 och 5 års ålder så började man dock se skillnad på regelinlärning och förmåga att växla mellan avklarade och nya uppgifter. Vid 5 års ålder även på det så kallade ”Peabody Picture Vocabulary test” och vid 6 års ålder på ”Weschler Primary Preschool Scales of Intelligence”. Man såg dock ingen skillnad på spatialt minne, förmåga att avsluta en aktivitet, eller avancerad problemlösning.

Studien, om än liten, visar att effekterna av DHA och arakidonsyra kan visa sig betydligt senare i barnets utveckling. Anledningen till detta är så klart att det är väldigt svårt att mäta kognitiv förmåga hos ett litet barn som knappt kan prata eller fokusera mer än några sekunder på någon enskild aktivitet. Betydligt enklare att mäta när barnet är mer utvecklat.

John Colombo et al. Long-term effects of LCPUFA supplementation on childhood cognitive outcomes. Am J Clin Nutr August 2013.