Krillpulver minskar triglycerider och bukfetma

Krillpulver har liknande sammansättning som krillolja. I en ny studie utgörd på överviktiga vuxna så fann man att krillpulver minskar både triglycerider och bukfetma utan att ändra kroppsvikten.

Studien utfördes på 17 överviktiga män i åldrarna kring 42 år. 6 av deltagarna var kontroll. De övriga 11 fick 4 gram krillpulver om dagen under 24 veckors tid. Efter 12 veckor hade triglyceridnivåerna gått ner med i snitt 22% och höll sig på den lägre nivån under de resterande 12 veckorna. Effekten på serumnivåerna av endocannabinoiden AEA, som är förhöjd hos överviktiga, var signifikant vid 12 veckor men maximal först vid 24 veckor. Signifikanta förbättringar i midje/höft-ratio uppmättes också efter de 24 veckorna utan att vikten förändrats.

Krillpulver kan vara ett mycket bra sätt att motverka metabola syndromet om man får tro denna studie.

Kjetil Berge et al. Chronic treatment with krill powder reduces plasma triglyceride and anandamide levels in mildly obese men. Lipids in Health and Disease 2013, 12:78.