Omega 3 förbättrar kärlhälsan hos rökare

Det är känt sedan länge att rökning saboterar blodkärlens funktion och elasticitet. Det gör kärlväggarna stelare och saboterar deras förmåga att utvidgas och dras samman. I en nyligen publicerad studie så undersökte man effekten av omega 3-supplementering på blodkärl som kompromissats av rökning.

I den randomiserade dubbelblinda studien så fick 20 rökare dagligen ta antingen 2 gram omega 3 eller placebo över loppet av 12 veckor. Mätningar av blodkärlsfunktion utfördes innan, direkt efter och 20 minuter efter cigarettrökning. De deltagare som fick omega 3 hade betydligt bättre kärlfunktion och till och med den akuta effekten av rökning var signifikant lindrad i omega 3-gruppen.

Det bästa är naturligtvis att sluta röka och ta omega 3 i vilket fall men röker man så är omega 3 ännu viktigare för upprätthållen hälsa än för en vanlig person. Och för de allra flesta är det enklare att lägga till sig med en ny vana än att göra sig av med en gammal.

Dimitris Tousoulis et al. Effects of omega-3 fatty acids on endothelial function, arterial wall properties, inflammatory and fibrinolytic status in smokers: A cross over study. International Journal of Cardiology Volume 166, Issue 2 , Pages 340-346, 20 June 2013.