DHA förbättrar minne och reaktionsförmåga hos unga friska män och kvinnor

Omega 3-fettsyran DHA är viktig för hjärnfunktion. I en ny studie utförd på unga friska människor så såg man signifikant förbättrad minnesförmåga och reaktionsförmåga hos dem som supplementerade med DHA.

Studien utfördes på 176 icke-rökande män och kvinnor i åldrarna 18 till 45 år med ett tidigare lågt intag av DHA. Under 6 månaders tid fick deltagarna ta antingen 1,16g DHA eller placebo om dagen. Man mätte den mentala förmågan med ett antal datoriserade kognitiva test. De parametrar man undersökte var arbetsminne, händelseminne, uppmärksamhet, samt reaktionshastighet och processningstid.

DHA förbättrade händelseminnet hos kvinnor och arbetsminnets reaktionstid hos män signifikant jämfört med placebo. Det var alltså skillnader mellan könen i vilken mental parameter som förbättrades. Men förbättring var det i alla fall för båda könen.

Welma Stonehouse, Cathryn A Conlon, John Podd, Stephen R Hill, Anne M Minihane, Crystal Haskell, and David Kennedy. DHA supplementation improved both memory and reaction time in healthy young adults: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr May 2013.