Kost rik på omega 3 ökar barns iq

Enligt en ny metaanalys baserad på en mängd studier och statistiska data så finns det 4 huvudsakliga sätt att öka sitt barns intelligens på.

  • Se till att deras kost innehåller mycket omega 3 (DHA och EPA)
  • Läsa för dem på ett interaktivt sätt
  • Se till att tidigt ta utbildande åtgärder
  • Skicka barnen till förskola

Det bästa är naturligtvis att göra alla 4 sakerna. Just supplementering med omega 3 stod för minst 3.5 iq-poängs skillnad bland barn. Att ge sina barn bra byggstenar för hjärnan är en no-brainer.

John Protzko, Joshua Aronson and Clancy Blair. How to Make a Young Child Smarter – Evidence From the Database of Raising Intelligence. Perspectives on Psychological Science, January 2013; vol. 8, 1: pp. 25-40.