Krillolja bättre än fiskolja?

Fler och fler studier börjar dyka upp som påvisar att krillolja har bättre biotillgänglighet än vanlig fiskolja. Krillolja består till cirka 40% av fosfolipider medan övriga innehållet är vanlig fiskolja. Det är alltså fosfolipiderna som har snabbare upptag i tunntarmen och bättre upptag i cellerna än triglycerider och etylestrar. Skillnaden är inte extrem men den är statistiskt signifikant. Dessutom innehåller krilloljan näringsämnet kolin vilket används för att bygga upp cellväggar. Kolin finns inte i vanlig fiskolja.

Nackdelen med krillolja är att den är väldigt dyr och att koncentrationen av omega 3 är lägre än i vanlig fiskolja. Men har man råd så kan man ju passa på att köpa det bästa.