Dosering

De allra flesta studier som påvisar signifikant effekt av omega 3 har använt sig av relativt höga doseringar. Det är vid 3-4 gram omega 3 om dagen som man börjar se minskade blodfetter, minskat blodtryck (om man har högt blodtryck), minskad inflammation, och ökade resultat av styrketräning.

3 gram om dagen är det rekommenderade maxintaget som FDA i USA framhåller. Vi tycker att 3 gram omega 3 om dagen är en vettig dos för de allra flesta. Mindre mängd än så är inte bortkastat men det finns å andra sidan ingen anledning att hålla igen om det är resultat man är ute efter. Vänligen observera att om din fiskolja innehåller 37% omega 3 så måste du alltså ta cirka 8 gram olja för att komma upp i 3 gram omega 3. Om din fiskolja innehåller 70% omega 3 så måste du ta cirka 4 gram olja för att komma upp i 3 gram omega 3. Det krävs alltså en stor dos fiskolja för att komma upp i en lämplig dos omega 3.

Se i övrigt till att sprida ut intaget jämt över dagen och ta i samband med måltid. Detta ger bäst upptag.