Kategoriarkiv: Nyheter

Nyheter kring omega 3. Forskning och rön.

Olika omega 3-tillskott är inte likvärdiga

En ny studie sponsrad av fiskoljetillverkaren Nordic Naturals påvisar att effekten av omega 3 skiljer sig beroende på vilket specifikt tillskott som används i enlighet med anvisning på etiketten. I studien så fick 35 friska vuxna deltagare ta den på etiketten rekommenderade dosen omega 3 i form av antingen koncentrerad triglycerid, etylester, ej koncentrerad triglycerid […]

Mer omega 3 bra för barn med ADHD

I en ny studie på 53 barn med diagnosticerad ADHD så fann man ett samband mellan DHA och EPA och förbättrad uppmärksamhet och beteende. Studien pågick i 12 månader och alla deltagarna fick testa 3 olika supplementering periodvis. Fiskolja med hög halt DHA, fiskolja med hög halt EPA och linolsyra (omega 3 föregångare till EPA […]

EPA men inte DHA hjälper mot depression

En ny meta-analys av studier på omega 3 och depression visar att EPA men inte DHA hjälper mot depression. I analysen beaktade man 241 studier varav 28 mötte de kriterer man uppställt: randomiserade, placebo kontrollerade, klargjord omega3-sammansättning, samt klargjord statistik över deltagarnas depression enligt vedertagna mått. Man fann att enbart DHA hade ingen effekt mot […]

EPA mer muskeluppbyggande än DHA

I en relativt ny studie in vitro (på isolerade muskelceller från möss) så visar forskare att EPA har större effekt än DHA på proteinuppbyggnad och proteinnedbrytning. Man kontrollerade effekten av DHA och EPA kombinerat med aminosyran leucin på följande signalmolekyler: p70s6k, FOXO3a , Akt, mTOR, 4EBP1 och rps6. Man kollade också på proteinsyntes och proteinnedbrytning. […]

Effekten av omega 3 brist över flera generationer

I en nyligen publicerad studie utförd på råttor så undersökte man de kognitiva effekterna av omega 3 brist över flera generationer. Brist på omega 3 har en koppling till schizofreni och andra beteendestörningar bland ungdomar. I studien fann man att effekten av omega 3 brist blev större ju fler generationer i rad som haft brist. […]

Nivåer av omega 3 i blodet kopplade till kognition och beteende bland skolbarn

I en nylig brittisk studie utförd på 493 skolbarn i åldrarna 7-9 år,så fann man att lägre nivåer av DHA i blodet var associerade med sämre läsförmåga och sämre arbetsminne. Lägre nivåer av DHA var också associerade med mer motsträvigt och känslomässigt instabilt beteende baserat på föräldrarnas rapportering. Deltagarna i studien var friska barn utan […]

Den kognitiva effekten av omega 3 under spädbarnstiden visar sig senare i barnets utveckling

En nyligen publicerad studie visar att effekten av att supplementera med DHA och arakidonsyra under spädbarnstiden (0-1 år) yttrar sig långt senare vad gäller kognitiv förmåga. Barns kognitiva utveckling börjar ta ordentlig fart någonstans mellan 2 och 3 år. Därför har de flesta studier inte visat några skillnader vid 18 månaders ålder. I denna studie […]

Krillpulver minskar triglycerider och bukfetma

Krillpulver har liknande sammansättning som krillolja. I en ny studie utgörd på överviktiga vuxna så fann man att krillpulver minskar både triglycerider och bukfetma utan att ändra kroppsvikten. Studien utfördes på 17 överviktiga män i åldrarna kring 42 år. 6 av deltagarna var kontroll. De övriga 11 fick 4 gram krillpulver om dagen under 24 […]

Omega 3 förbättrar kärlhälsan hos rökare

Det är känt sedan länge att rökning saboterar blodkärlens funktion och elasticitet. Det gör kärlväggarna stelare och saboterar deras förmåga att utvidgas och dras samman. I en nyligen publicerad studie så undersökte man effekten av omega 3-supplementering på blodkärl som kompromissats av rökning. I den randomiserade dubbelblinda studien så fick 20 rökare dagligen ta antingen […]

Omega 3 från alger framtidens tillskott

Omega 3, eller mer specifikt DHA, är något de allra flesta behöver mer av i sin kost. Traditionellt så utvinner man DHA från fisk och säljer i tillskottsform men alger har större potential som omega3-källa. Alger kan fyrdubbla sin biomassa på bara ett dygn och kan odlas såväl som skördas i en mängd olika miljöer. […]