Biverkningar

När man talar om biverkningar av omega 3 så är det i det stora hela följande tre bieffekter man syftar på:

1. Ökad blödningstid
2. Minskat blodtryck
3. Fiskrapar

Ökad blödningstid – en myt

I patienter med hjärt och kärlsjukdomar så har omega 3 visat sig minska bildandet av blodproppar inne i kärlen vilket alltså är en positiv effekt. Utifrån dessa resultat har man antagit att omega 3 minskar blodets generella koaguleringsförmåga vilket skulle kunna vara negativt när man faktiskt blöder. Det finns dock inga som helst bevis för att omega 3 skulle öka blödningstiden. Tvärtom så visar åtskilliga kliniska studier på oförändrad blödningstid vid supplementering med 1-4 gram omega 3 om dagen och detta till och med hos patienter som tagit trombocythämmande eller antitrombotiska läkemedel.1 Ökad blödningstid är alltså en myt.

Minskat blodtryck – ej ett problem

Det finns åtskilliga kliniska studier som visar på den blodtryckssänkande effekten hos omega 3. Det är dock endast personer med högt blodtryck som ser förändringar vid supplementering med omega 3 och dosen som krävs är minst 3-4 gram om dagen. Detta är alltså en positiv effekt. Det finns inga kliniska studier som pekar på att personer med normalt eller lågt blodtryck får någon nämnvärd förändring vid supplementering med omega 3.

Fiskrapar

Att rapa äckliga fiskrapar eller få vidriga uppstötningar är inget som finns med på någons önskelista. Detta kan vara ett problem med gamla eller lågkvalitativa fiskoljor. Lösningen är att se till att köpa någorlunda färsk fiskolja samt att hålla sig till kvalitetsmärken med sunda rutiner kring hela produktionen från råvara till förpackning. Om förpackningen är genomskinlig så se i alla fall till att det är ett mörkt material som inte släpper igenom så mycket ljus. Det bästa är en opaq förpackning som inte släpper igenom något ljus alls. Ljus får oljan att oxidera.

Något som hjälper dig att identifiera bra oljor är att faktiskt smaka på dem. Köp en olja utan smaktillsatser, helst i triglyceridform och bit sönder kapsylen. Smakar det bittert, härsket och vidrigt så vet du att det är skit. En bra fiskolja ska inte vara mer fiskig till smaken än färsk ugnstekt lax.

Det är också en god idé att sprida ut intaget över dagen och att alltid ta i samband med måltid. Att ta i samband med måltid och att sprida ut intaget förbättrar upptaget och minskar risken för rapar och uppstötningar.

Kombinera omega 3 med läkemedel och/eller allvarliga sjukdomstillstånd?

Vi sysslar inte med medicinsk rådgivning på denna webbplats. Konsultera alltid läkare angående kombination med läkemedel och/eller allvarliga sjukdomstillstånd. Omega 3 är antagligen säkert i de allra flesta fallen men det är alltid bäst att kolla upp med läkare.

Referenser

1. William S. Harris, PhD. Expert Opinion: Omega-3 Fatty Acids and Bleeding—Cause for Concern? Am J Cardiol 2007;99[suppl]:44C–46C.