Omega 3 tillskott är bra för alla

Omega 3 tillskott i form av fettsyrorna DHA och EPA är ett av de allra bästa kosttillskotten. Omega 3 är antiinflammatoriskt, det bygger upp och skyddar nerver, det främjar syn och tankeförmåga, det motverkar depression, det är bra för hjärta och kärl och det ökar resultatet av styrketräning. Omega 3 tillskott är hälsosamt för alla från ung till gammal. Det är särskilt bra för små barn och gamla människor. Och är du gravid eller ammar så är omega 3 ett måste.

Den enda frågan du behöver ställa dig är vilken form av omega 3 du ska köpa. Om du är vegetarian eller vegan så blir valet självklart omega 3 från alger. Har du en vanlig kosthållning så bör du däremot välja fiskolja då det är billigare. Ska du köpa åt dina barn så är flytande smaksatt fiskolja bäst då det är enklast att äta för de små. Ska du köpa åt dig själv så är kapslar bättre i vår mening då de döljer smaken och är enklare att att dosera samt har bättre hållbarhet.

Det rekommenderade intaget är 3 gram omega 3 om dagen. Kom ihåg att det krävs mer än 3 gram fiskolja för att få i sig 3 gram omega 3. Den exakta mängden beror på hur koncentrerad fiskoljan är.

NyheterOlika omega 3-tillskott är inte likvärdiga

En ny studie sponsrad av fiskoljetillverkaren Nordic Naturals påvisar att effekten av omega 3 skiljer sig beroende på vilket specifikt tillskott som används i enlighet med anvisning på etiketten. I studien så fick 35 friska vuxna deltagare ta den på etiketten rekommenderade dosen omega 3 i form av antingen koncentrerad triglycerid, etylester, ej koncentrerad triglycerid […]

Mer omega 3 bra för barn med ADHD

I en ny studie på 53 barn med diagnosticerad ADHD så fann man ett samband mellan DHA och EPA och förbättrad uppmärksamhet och beteende. Studien pågick i 12 månader och alla deltagarna fick testa 3 olika supplementering periodvis. Fiskolja med hög halt DHA, fiskolja med hög halt EPA och linolsyra (omega 3 föregångare till EPA […]

EPA men inte DHA hjälper mot depression

En ny meta-analys av studier på omega 3 och depression visar att EPA men inte DHA hjälper mot depression. I analysen beaktade man 241 studier varav 28 mötte de kriterer man uppställt: randomiserade, placebo kontrollerade, klargjord omega3-sammansättning, samt klargjord statistik över deltagarnas depression enligt vedertagna mått. Man fann att enbart DHA hade ingen effekt mot […]

EPA mer muskeluppbyggande än DHA

I en relativt ny studie in vitro (på isolerade muskelceller från möss) så visar forskare att EPA har större effekt än DHA på proteinuppbyggnad och proteinnedbrytning. Man kontrollerade effekten av DHA och EPA kombinerat med aminosyran leucin på följande signalmolekyler: p70s6k, FOXO3a , Akt, mTOR, 4EBP1 och rps6. Man kollade också på proteinsyntes och proteinnedbrytning. […]

Effekten av omega 3 brist över flera generationer

I en nyligen publicerad studie utförd på råttor så undersökte man de kognitiva effekterna av omega 3 brist över flera generationer. Brist på omega 3 har en koppling till schizofreni och andra beteendestörningar bland ungdomar. I studien fann man att effekten av omega 3 brist blev större ju fler generationer i rad som haft brist. […]